یاد داشتی به مناسبت گرمایش زمین

اندازی گیری های co2 معادل که توسط مصنوعات بشری به اتمسفر تخلیه میشود، منحنی صعودی را از شروع انقلاب صنعتی نشان میدهند و روند این افزایش هرچه به حال نزدیکتر می شویم فزاینده تر میگردد. با افزایش ppm ذرات در اتمسفر میزان انعکاس نور از زمین به فضا کاهش می یابد، در نتیجه دمای متوسط زمین افزایش می یابد که این پدیده را، پدیده گل خانه ای، می نامند. تجربه نشان داده است که از آغاز انقلاب صنعتی به ازای هر صد سال 0.5 درجه دمای متوسط زمین افزایش پیدا کرده است و در 50 سال اخیر نیز 0.5 درجه افزایش یافته است، پیش بینی شده است که با این روند مصرف انرژی بشر، در 50 سال آینده یک الی دو درجه به گرمایش زمین افزوده شود.عارضه های پدیده گلخانه ای به شرح است.

1-  ذوب شدن یخ های قطبین زمین ، ویژگی این یخ ها در قطبین کره زمین منعکس کردن 100 درصد نور های تابشی به فضا،به خاطر رنگ سفید آنهاست. وقتی این یخ ها ذوب میشوند، یا سطح دریا ها ویا سطح بیابان ها افزایش می یابند که با جذب بیشتر نور،عمل گرمایش زمین را تشدید میکنند، به علاوه از بیابان های ظاهر شده از زیر یخ ها، گاز های    ch4 متصاعد میشوند که اثر گلخانه آنها 22 برابر گاز های co2 میباشند.

2-  بالا آمدن سطح آب دریا ها، به علت ذوب شدن یخهای قطبین کره زمین، بطوریکه تا کنون ای ارتفاع به 120 سانتیمتر رسیده است.هم اکنون بسیاری از خانه های شهر ونیز ایتالیا با مشکل اسکان مواجه شده اند ویا بعلت بالا رفتن سطح آب، ساکنان بسیاری از جزابر هندوستان مهاجرت میکنند. از مشکلات بالا آمدن سطح آب، بسیاری از مزارع کشاورزی زیر آب رفته، در نتیجه در زنجیره تولید مواد غذایی موثر است.

3-  از بین رفتن لایه اوزون، یکی دیگر از عارضه های پدیده گلخانه ای میباشد. همانطوری که میدانید در خارج از جو زمین یک لایه نازک از اوزونo3  دور تا دور زمین فرا گرفته است که وظیفه اش جذب نور های ماوراء بنفش تابشی از فضاست. این نور ها به خاطر طول موج کم وفرکانس بسیار بالا مضر حیات موجودات زنده است. بطوریکه به وجود آمدن حیات در زمین وتداوم آن بستگی به لایه نازک دارد. شاید منظور از ضرب المثل، زندگی به مویی بند است، اشاره به لایه نازک اوزون o3 باشد.  قدیما وقتی پیش هر دکتری می رفتی توصیه میشد که روزی دو ویا سه ساعت در مقابل نور خورشید دوش حمام آفتاب بگیرند ولی امروز ها بخاطر از بین رفتن لایه o3 چنین توصیه ای تجویز نمی شود.

4-  گسترش انواع بیماری ها وسرطان ها از دیگر عارضه های پدیده گلخانه ای میباشد.

5- در کنار پدیده گلخانه ای، یک نظریه این است که همین روند گرمایش زمین تداوم یابد، در آنصورت پیش بینی میشود که کل اروپا تا چندین دهه کلا زیر آب خواهد رفت و مشکلات منتجه...... و اما نظریه دیگر این است که در اثر ذوب شدن یخهای قطبین زمین، فرایند تبدیل یخ به آب یک فرایند سرما زاست که با تولید سرمایش موضعی، موجب طوفان ، سونامی وسایر بلایای طبیعی میگردد. اگر میزان این سرمایش بر میزان گرمایش زمین غلبه یابد، میتواند موجب عصر یخبندان گردد که این پدیده در عمر کوتاه زمین دو بار بر سر کره زمین آمده است که علل آن عوامل طبیعی بوده است ولی اگر این بلا این بار به سراغ زمین بیاید بشریت مسئول آن خواهد بود.

ارسال دیدگاه

با نظرات سازنده خود ما را در بهبود هرچه بهتر کیفیت مطالب یاری نمایید.

عکس خوانده نمی شود

نظرات 0